INFORMACJE I KOMUNIKATY

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2020/2021

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć szkolnych są:

  • 4, 5 stycznia 2021 (poniedziałek, wtorek)
  • 25, 26, 27 maja 2021 (wtorek, środa, czwartek)
  • 4 czerwca 2021 (piątek)
  • 21 czerwca 2021 (poniedziałek)
  • 1 dzień zostaje wolny w rezerwie do ewentualnego wykorzystania

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Damienicach informuje, iż od dnia 9 marca 2020r. rozpoczyna rekrutację do klasy I szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021.
Termin zapisów:
- do klasy pierwszej : od dnia 9 do 20 marca 2020r.,
- do oddziału przedszkolnego: od dnia 9 do 24 marca 2020r.
Deklaracje oraz wszelkie informacje są dostępne w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-12.00

Poniżej znajduje się link do strony internetowej GZOSiP z pełnym kompletem dokumentów dotyczącym rekrutacji i terminów ich składania.

http://www.gzosip.bochnia.pl/?rekrutacja/postepowanie-rekrutacyjne-na-rok-szkolny-2020-2021.html

TOP Skip to content